saeedi

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰
تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  نوروفیدبک چیست و […]
شهریور ۸, ۱۴۰۰
قیمت هر جلسه نوروفیدبک با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت هر جلسه نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت هر جلسه نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰
مگنت تراپی برای دیسک کمر با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

مگنت تراپی برای دیسک کمر با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

مگنت تراپی برای دیسک کمر با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  لیزر تراپی […]
شهریور ۳, ۱۴۰۰
درمان اضطراب با tdcs با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

درمان اضطراب با tdcs با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

درمان اضطراب با tdcsبا ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات   انواع […]
شهریور ۱, ۱۴۰۰
مرکز درمان بیش فعالی در مشهد با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

مرکز درمان بیش فعالی در مشهد با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

مرکز درمان بیش فعالی در مشهد با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  تشخیص […]
مرداد ۳۰, ۱۴۰۰
تعداد جلسات نوروفیدبک با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تعداد جلسات نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تعداد جلسات نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات   قرص […]
مرداد ۲۵, ۱۴۰۰
آیا نوروفیدبک نقش درمانی دارد با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

آیا نوروفیدبک نقش درمانی دارد با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

آیا نوروفیدبک نقش درمانی داردبا ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این […]
مرداد ۲۰, ۱۴۰۰
قیمت هر جلسه tdcs با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت هر جلسه tdcs با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت هر جلسه tdcs با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]

بازدیدها: ۰

شهریور ۱۳, ۱۴۰۰
تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  نوروفیدبک چیست و […]
شهریور ۸, ۱۴۰۰
قیمت هر جلسه نوروفیدبک با 10% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت هر جلسه نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف ویژه دانش آموزان زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت هر جلسه نوروفیدبک با ۱۰% تخفیف در مجموعه زندگی شاد ( مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد) در این مطلب به موضوعات […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰
مگنت تراپی برای دیسک کمر با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

مگنت تراپی برای دیسک کمر با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

مگنت تراپی برای دیسک کمر با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  لیزر تراپی […]