saeedi

خرداد ۲۷, ۱۴۰۰
عوارض نوروفیدبک در کودکان با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

عوارض نوروفیدبک در کودکان با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

عوارض نوروفیدبک در کودکان با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  قرص نوروفیدبک چیست- نظرات […]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
قیمت هر جلسه مگنت تراپی - ویژه نیروهای سپاه با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت هر جلسه مگنت تراپی – ویژه نیروهای سپاه با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت هر جلسه مگنت تراپی – ویژه نیروهای سپاه با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب […]
خرداد ۲۵, ۱۴۰۰
دستگاه tms در مشهد با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

دستگاه tms در مشهد با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

دستگاه tms در مشهد با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  بهترین دکتر اعصاب و […]
خرداد ۲۴, ۱۴۰۰
قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  قیمت […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۰
درمان نوروفیدبک با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

درمان نوروفیدبک با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

درمان نوروفیدبک با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  دستگاه نوروفیدبک- درمان با نوروفیدبک- قیمت […]
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰
کدام اختلالات روانی با نوروفیدبک قابل درمان است- ویژه نیروهای ارتش با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

کدام اختلالات روانی با نوروفیدبک قابل درمان است- ویژه نیروهای ارتش با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

کدام اختلالات روانی با نوروفیدبک قابل درمان است- ویژه نیروهای ارتش با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در […]
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰
پروتکل های tDCS با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

پروتکل های tDCS با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

پروتکل های tDCS  با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  مزایای tdcs- Tdcs مخفف چیست- […]
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰
تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی - نیروهای نظامی با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی – نیروهای نظامی با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تاثیر نوروفیدبک بر افسردگی – نیروهای نظامی با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات […]
خرداد ۱۸, ۱۴۰۰
تفاوت tms با rtms با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

تفاوت tms با rtms با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

تفاوت tms با rtms با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  درمان افسردگی با دستگاه […]
خرداد ۱۷, ۱۴۰۰
درمان اضطراب با rtms برای نیروهای ناجا با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

درمان اضطراب با rtms برای نیروهای ناجا با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

درمان اضطراب با rtms برای نیروهای ناجا با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات […]

بازدیدها: ۰

خرداد ۲۷, ۱۴۰۰
عوارض نوروفیدبک در کودکان با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

عوارض نوروفیدبک در کودکان با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

عوارض نوروفیدبک در کودکان با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  قرص نوروفیدبک چیست- نظرات […]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
قیمت هر جلسه مگنت تراپی - ویژه نیروهای سپاه با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت هر جلسه مگنت تراپی – ویژه نیروهای سپاه با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت هر جلسه مگنت تراپی – ویژه نیروهای سپاه با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب […]
خرداد ۲۵, ۱۴۰۰
دستگاه tms در مشهد با 30% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

دستگاه tms در مشهد با ۳۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

دستگاه tms در مشهد با ۳۰% تخفیف در مجهزترین و بزرگترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک در مشهد در این مطلب به موضوعات  بهترین دکتر اعصاب و […]
خرداد ۲۴, ۱۴۰۰
قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با 90% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از 15 سال سابقه

قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با ۹۰% تخفیف زیر نظر دکتر با بیش از ۱۵ سال سابقه

قیمت مگنت تراپی برای نیروهای مسلح با ۹۰% تخفیف در بیمارستان ۵۵۰ ارتش با بخش های مجهز درمانگاهی در مشهد. در این مطلب به موضوعات  قیمت […]