موسسه زندگی شاد

موسسه زندگی شاد به همت جمعی از متخصصین شروع به کار نموده است. این مرکز با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور ، با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران ، به ارایه خدمات سلامت محور در حوزه مغز و شناخت و امر آموزش و پژوهش در بستری دانش بنیان می پردازد. دفتر موسسه زندگی شاد به عنوان دفتر رسمی انجمن علوم اعصاب ایران ارایه خدمت می نماید. هدف از فعالیت ها در موسسه زندگی شاد ارایه خدمات دانش محور در زمینه مغز و ترویج پژوهش در حوزه علوم اعصاب ( مغز، شناخت و رفتار) با استفاده از فناوری مربوطه و توسعه آگاهی در این زمینه است.

parallax background
 
برگزارکننده کارگاه های :

- نوروتراپی در زمینه آموزش درمان های نوین نوروفیدبک به صورت دوره های مقدماتی، کلاسیک و پیشرفته (ارزیابی CQ)
- آموزش درمان های تخصصی تحریک مستقیم فراجمجمه ای مغز (TDCS)

عضویت در انجمن ها :

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن عصب روان شناسی ایران
عضو انجمن علوم اعصاب ایران
عضو انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران

 
جناب دکتر حمید سعیدی

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تجربیات :
- شرکت در دوره نوروتراپی بین المللی (نوروفیدبک) در دانشگاه فردوسی مشهد
- بازخوانی اختلالات روانی از نظر نوروساینس و علوم شناختی (اختلالات خواب)
- درمان شناختی-رفتاری کودک و نوجوان (CBT)
- درمان شناختی-رفتاری (CBT)
- بازخوانی اختلالات روانی از نظر نوروساینس و علوم شناختی، حافظه و یادگیری (مکانیزم ها و پاتولوژی)

 

 

 

بازدیدها: ۱۷۹